Klanten van SSC-I

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

We hebben vele jaren van ervaring en expertise binnen het veiligheidsdomein van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn we een professionele partner die thuis is in een bestuurlijke omgeving met een eigen dynamiek. Met onze servicedesk en landelijk service netwerk, staan wij altijd voor u klaar.

Onze klanten
We bedienen klanten primair binnen het domein van Justitie en Veiligheid en zijn ketenpartners. Op het gebied van consultancy & security diensten werken wij Rijksbreed.


Onze huidige klantenkring bestaat uit:

  • Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Dienst Terugkeer & Vertrek
  • Immigratie- & Naturalisatiedienst
  • Reclassering Nederland
  • Adviescollege Verlof Toetsing
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Bestuursdepartement Justitie en Veiligheid
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers